Tanfolyamaink

Tudjon meg többet

Csoportlétszám és időbeosztás

Módszertanunk

ourmethodology
Az ESB-ben módszertanunk fő mozgatórugója tanulóink aktív elmélyülése saját tanulmányaikban.

Tanítási módszertanunk nagyban különbözik a magyar állami iskolákban alkalmazott poroszos, tartalomközpontú, “táblát és krétát” használó frontális módszertől. Nemcsak a gyerekek angol tudását szeretnénk fejleszteni, hanem kommunikatív és kognitív készségeiket is, ezen belül elsősorban kritikai és kreatív gondolkodásukat. Osztálytermeink élénkek, az oktatás figyelemfelkeltő.

A gyerekek tanulását az osztálytermen kívülre is kiterjesztjük iskolai rendezvényeink, illetve saját tanulói oldalunk segítségével, melyre heti rendszerességgel töltünk fel digitális feladatokat otthonra, valamint tanulóink hétről hétre használják a Pearson kiadó Active Learn és Rapid Plus olvasó programjait is.

Kérjük látogassanak el Facebook oldalunkra, hogy teljes képet kapjanak csoportjainkról, tanítási és tanulási gyakorlataink változatosságáról.

Csoportjaink

overview_of_classesMinden tanulónkat a számukra legmegfelelőbb csoportban helyezzük el tanulási igényük alapján. Ezen csoport lehet egy Óvodás csoport, egy Alapozó osztály (fiatal és idősebb kezdő diákok számára), egy Haladó osztály (1-7-es szinteken), egy Anyanyelvi osztály (minden korosztályban), vagy egy Vizsga csoport.

A tanórákat hétköznap délutánonként 14:00-16:00 óráig, és 16:00-18:00 óráig tartjuk. Diákjaink hetente kétszer látogatják iskolánkat, összesen 4 órára. Így annyi időt töltenek nálunk angol tanulással, mintha minden nap lenne egy angol órájuk az iskolában, mely elegendő a folyamatos fejlődéshez. Egyes csoportok időpontjai minimálisan változhatnak az egyéni igények figyelembevételével.

Jelenlegi tanfolyamaink és programjaink

ESB-kindergarten Az óvodás csoportba járó gyermekek egy játékos bevezetést kapnak az angol nyelv világába. Megszeretik a nyelvet és megszokják az angol osztálytermi környezetet. Tanulják az alapvető betűket, hangokat és mindennapi kommunikációt.
ESB-foundation

Az alapozó képzés olyan gyerekeknek szól, akik még egyáltalán nem tanultak angolul, (1. szint) vagy csak minimálisan találkoztak a nyelvvel (2. szint).

A program célja, hogy a gyerekek képesek legyenek különféle témákról beszélgetni (például a családjukról, környezetükről, szokásaikról, dolgokról, amiket szeretnek, vagy éppen nem szeretnek). Ezt tanáraink érdekes témakörökön és feladatokon keresztül érik el, melynek része az angol fonémák és grafémák gyakorlati elsajátítása, a mondatszerkesztés (szóban és írásban), illetve alapszintű nyelvtan is. A kurzus egy szilárd alapot nyújt azon tanulóinknak, akik folytatják tanulmányaikat Haladó programunkban.

ESB-acceleratedfoundation

Ezt a tanfolyamot azon gyermekek számára terveztük, akik az angol nyelvvel csak korlátozott mértékben találkoztak.

A kurzus célja lehetővé tenni a gyermekek számára, hogy kipótolják a tudásukban található hézagokat, illetve, hogy képesek legyenek különféle témákról beszélgetni (például a családjukról, környezetükről, szokásaikról, dolgokról, amiket szeretnek, vagy éppen nem szeretnek). Ezt tanáraink érdekes témakörökön és feladatokon keresztül érik el, melynek része az angol fonémák és grafémák gyakorlati elsajátítása, a mondatszerkesztés (szóban és írásban), illetve alapszintű nyelvtan is.

A kurzus egy szilárd alapot nyújt azon tanulóinknak, akik folytatják tanulmányaikat Haladó programunkban.

ESB-literacy

Ezek az órák olyan 8-16 éves gyermekeknek szólnak, akik az Alapozó képzés szintjét már elsajátították.

Alapvető célunk, hogy a gyerekek angol tudását fejlesszük, de egyedülálló módszertanunk ennél sokkal többet nyújt a gyermekek számára.

Haladó programunk kereszttantárgyi megközelítéssel fejleszti a gyermekek nyelvtudását. Ez azt jelenti, hogy a nyelv elsajátítása és fejlesztése az Egyesült Királyságban tanított humán –és természettudományos témákörök oktatásába van beépítve. A tanulás gyakorlati megközelítésű és érdekes, így a gyerekek az angol nyelvtudásuk mellett kognitív és kreatív készségeiket is fejlesztik.

ESB-nativespeakerclasses

Az ESB-ben anyanyelvi tanulónak számít az a gyermek, akinek egyik, vagy mindkettő szülője angol anyanyelvű, vagy aki legalább két évig járt angol tannyelvű oktatási intézménybe Magyarországon,illetve külföldön.

Az anyanyelvi csoportjaink célja lehetővé tenni a gyermekek számára, hogy ugyanolyan szinten teljesítsenek tanulmányaik terén angol nyelven, mint egyesült királyságbeli kortársaik. A gyerekek a tudományos érdeklődés számos témakörét tanulmányozzák és bővítik kognitív és kreatív készségeiket különböző műfajok megismerésén keresztül, úgy, mint kísérletek, csoportos- és páros kutatási feladatok, projektmunkák, szereplési lehetőségek és prezentációk.

ESB-IMG_8472

Az ESB örömmel indítja Szuper Szombat néven új szombati programját, mely elsősorban a tanulók íráskészségének fejlesztését tűzi ki célul. Intenzív készségfejlesztő programunkat a teljes tanév során szombat délelőttönként 9:00-től 12:15-ig tartjuk Tárogató úti iskolánkban.

A tanfolyam a nemzetközi iskolákban és egyetemeken használt formális nyelvhasználat fejlesztésére koncentrál, beleértve a szókincset, esszéírást, témák megvitatását, kutatást és prezentációt. A tanulókat nyelvi szintjük alapján soroljuk különböző csoportokba. Csoportjaink létszáma alacsony (maximum 12 fő), célunk, hogy a diákok rövid idő alatt jelentős fejlődést érjenek el.

Tanítási módszerünk két egyenrangúan fontos összetevőből áll: órai munka és házi feladat. A tanórákon, tapasztalt és képzett tanáraink az írott angol nyelvhasználat különböző területeit érintik, így a stílust, formalitást, kompozíciót, tételmondatokat, központozást, szókincset és mondatszerkesztést. Ezen készségeket az órai tananyagra épülő házi feladatokkal tudják tanulóink tovább mélyíteni.

2016/17 Feltételek és kondíciók 

2016/17 Tanév rendje

ESB-img_2509

Erős angol nyelvtudással rendelkező idősebb tanulók számára (Haladó 6-os szintű, vagy annak megfelelője) az alábbi vizsgafelkészítő tanfolyamokat kínáljuk:

  • Cambridge International Certificate of Secondary Education (IGCSE) angol, mint idegen nyelvből. Ezen vizsga szintje körülbelül a magyar emelt szintű érettséginek felel meg.
  • Cambridge International Certificate of Secondary Education (IGCSE) angol irodalomból. Ez a tanfolyam arra készíti fel a tanulókat, hogy gondolataikat formális angol nyelven építsék fel és fejezzék ki.
  • Ezen kívül tervezünk indítani egy IELTS vizsgakurzust, amely az első számú nemzetközi minősítésnek számít angol nyelvből az egyetemi felvételihez.
ESB-09-1-356x200

Minden július és augusztus során nyári táborok és programok széles választékát kínáljuk. Ezek mind saját tanulóink, mind pedig az iskolánkba jelenleg be nem íratott gyermekek számára elérhetőek. Kattintson ide, és töltse le a 2017-es év nyaráról szóló prospektusunkat.

Vélemények